Avrupa Birliği kendisine yenilikçi ve bir o kadar da zorlayıcı bir hedef koydu: 2050 yılı itibariyle dünyanın ilk iklim nötr kıtası olmak. Bu hedefe endüstri bazlı bir bakış açısıyla bakacak olursak, zorlayıcı fakat sonuca ulaşıldığında verilen çabaya değecek bir hedef olduğunu görmekteyiz. Böylesi büyük bir hedefe ancak ve ancak endüstrinin rolünü ve katkısını dikkatli bir şekilde değerlendirerek ulaşılabilir ve Avrupa Birliği de bu bakış açısını şimdiden benimsiyor. 

Endüstriden kastımız sadece çok uluslu büyük şirketler değil. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin de ekonomideki iyileşme ve büyümelere çok önemli katkıları olacak. Bu işletmelerden de yenilikçi ve yeşil ekonomi odaklı çözümler beklenmekte. Bu sayede yeşil dönüşüm daha hızlı yaşanacak; yenilikçi uygulamalar çok sayıda insan için de yepyeni istihdam kaynakları yaratacak. Türkiye açısından baktığımızda potansiyeli çok yüksek olan bir ülke olarak, bu süreci iyi değerlendirmeli ve gelişmeleri eş zamanlı takip etmeliyiz. 

Avrupa Birliği, iklim nötr bir kıta amacına ulaşmak için doğru stratejiler ve hedefler konulmasının altını önemle çizmektedir. Daha yeşil ve sürdürülebilir küresel bir ekonomi için de hiçbir bölgenin ve hiç kimsenin geride kalmaması gerektiğini savunan Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat çalışmalarına hızla devam etmektedir. 

Biz de Anekder Anadolu Ekoloji ve Kalkınma Derneği olarak bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. KOBİ’lerimizin de sürecin serisinde kalmaması ve dönüşümü en verimli şekilde atlatabilmeleri için, bu dönüşüm süreci konusunda hali hazırda Avrupa’da faaliyet gösteren Licorval Belgium ile Türkiye’de de danışma hizmeti sağlaması için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. 

anekder