Covid-19 sürecinde küresel boyutta en önemli kaygı konusu hepimizin de bildiği gibi “sağlık” oldu. Ekonomik faaliyetlerimiz, günlük alışkanlıklarımız, hijyen kurallarımız, seyahat özgürlüğümüz ve daha birçok aktivitemiz sadece sağlık çerçevesinde yeniden şekillendi. Bununla birlikte hayatımıza birçok yeni kavram girdi ve dijitalleşme gibi belli konular acil eylemler olarak gündemimizden hiç düşmedi ve hala da tartışılmaya devam ediyor.

Turizm de en çok kayıp alan sektörlerden birisi oldu. Aslında hep hayatımızda var olan; fakat bu dönemde daha da büyük önem kazanan sağlık turizmi ülkemizde de potansiyeli yüksek ve değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde yaklaşık 30 milyon insan her sene sağlık ile ilgili sebeplerle seyahat ediyor. Gerekli çalışmaları yapıp, yeterli alt yapı ve tanıtım desteği sayesinde ülkemiz de bu turizm pazarından payını almak için harekete geçmelidir. Bu aşamada bir diğer önemli faktör de dijital kanallar yoluyla gerçekleşecek olan “tanıtım” faaliyetleridir. Bu hizmeti sağlamayı planlayan kurumlar hedef kitleye ve dijital fuarlara ulaşması için gerekirse profesyonel destek almalı; küresel rekabet sürecinin gerisinde kalmamalıdır.

Anekder Anadolu Ekoloji ve Kalkınma Derneği olarak, küresel tanıtım konusunda farklı ve etkili kanallar sağlayabilecek ve kurumların ihtiyaçlarını en etkili şekilde analiz edebilecek Avrupalı kurumlarla iletişim sağlıyoruz. Bu noktada Licorval Belgium’un sağlık turizmi konusunda yaratabileceği fırsat ve avantajların öne çıktığını görmekteyiz. Bu hizmetlerin ülkemizde de kullanılabilir hale gelmesi için gerekli çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

anekder